Adres Beyanı, 18.11.2020

Adres Beyanı Hakkında Bilgi Notu

Malumları olduğu üzere,adresbeyanıişlemleri ile ilgili esaslar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Anılan Kanunun, 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanunla değiştirilen50'nci maddesi ihtiyaten aşağıda sunulmaktadır.

"Bildirim yükümlülüğü ve süresi

MADDE 50- (Değişik: 19/10/2017-7039/13 md.)

(1)Adresbildiriminde kişilerin yazılıbeyanıesas alınır. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır.

(2)Adresbildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır. Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenenadrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara daadresdeğişikliğine ilişkin beyanda bulunulabilir.

(3)Adresbildiriminin, yirmi işgünü içinde yapılması zorunludur.

(4) Yerleşim yeri ve diğeradresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerineadresbeyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerinadresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

(5) Çocukların ve kısıtlılarınadresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

(6) Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanlarınadresbildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlar tarafından yapılır.

(7) Beyanda şüphe duyulması hâlinde kişininbeyanını teyit eden bilgi ve belgeler istenebilir.

(8) Yetkili idareleradresoluşumuna dayanak teşkil eden yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusaladresveri tabanına işlemekle yükümlüdür."

2. Sözkonusu Kanun maddesinin incelenmesinden de görüleceği üzere,adresbildirimleri ilgililerce, ancakşahsen veya güvenli elektronik imza yolu ile yapılabilmektedir.

Vatandaşlarımızın dikkatine.

Atatürk

Mehmet Ferhan Yorulmaz Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Şahsen: 09.00-13.00 // Telefonla: 14.00-18.00 saatleri arası Başkonsolosluğumuzda randevu sistemi uygulanmaktadır. Konsolosluk işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleriyle ilgili 14:00-18:00 saatleri arasında telefonla bilgi alabilirsiniz. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca ABD Doları para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2021 10.1.2021 Yeni Yıl Tatili
22.2.2021 23.2.2021 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.3.2021 8.3.2021 Dünya Kadınlar Günü
3.5.2021 3.5.2021 İşçi Bayramı
10.5.2021 10.5.2021 Rusya'da Zafer Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1.gün
14.6.2021 14.6.2021 Rusya Günü
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1.gün
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2021 5.11.2021 Halkların Birliği Bayramı