Askerlik/*Dövizle Askerlik İşlemleri, 26.11.2020

A. ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

İŞÇİ, İŞVEREN VE BİR MESLEK YA DA SANAT MENSUBU STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

- İlk erteleme

1. Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi

2. Pasaportun aslı ve işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

3. Çalışma İzni’nin (çalışma kartı) aslı ve bir adet fotokopisi

4. "Registre" (kayıt) belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi

5. Çalışmakta olduğunuz firmadan alınacak, işe başlama tarihi, maaş bilgileri ve kişinin kimlik bilgilerini içeren imzalı mühürlü çalışma belgesi

6. Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

(Not:“Razraşenie na Veremennoe Projivanie” hamili olan vatandaşlarımızın 4. ve 5. maddelerde kayıtlı belgeleri, “Vid na Jitelstva” hamili olan vatandaşlarımızın ise 3, 4 ve 5. maddelerde kayıtlı belgeleri getirmelerine gerek bulunmamakta olup, bu belgelerin yerine, "Razraşenie na Veremennoe Projivanie" veya "Vid na Jitelstva"nın aslını ve işlem görmüş sayfalarının ikişer takım fotokopisini ibraz etmeleri gereklidir.)

Çalışılan firmanın kuruluş evrakı ile firmanın halen faaliyetine devam ettiğine dair dökümanlar da bazı durumlarda ilave belge olarak istenebilmektedir.

- Müteakip Erteleme

1. İlk erteleme için gerekli olan belgelerin tamamı müteakip erteleme yaptırmak için de ibraz edilecek olup, sadece fotoğraf getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

2. Müteakip erteleme yaptıracak yükümlüler bizzat Başkonsolosluğumuza müracaat edebilecekleri gibi, görev yapmakta oldukları firma aracığıyla gerekli belgeleri göndermek suretiyle de müteakip erteleme işlemini yaptırabilirler. Posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

GEMİ ADAMI STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

-İlk erteleme

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi

2. Pasaportun işlem görmüş sayfalarının iki takım fotokopisi

3. Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdiği kişi ya da makamlarca düzenlenmiş iş sözleşmesi

4. Türk ya da yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı

5. Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

(Not:Gerektiğinde, gemide halen çalıştığınızı gösterir gemiyi işleten firma yetkilisi veya gemi kaptanı tarafından imzalanmış çalışma belgesi ile Gemi Şahadetnamesi de istenebilecektir.)

-Müteakip Erteleme

1. Gemi adamı statüsünde müteakip erteleme yaptıracak olan yükümlülerin ilk erteleme için gerekli olan belgelerle birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir.

AİLE BİRLEŞİMİ KAPSAMINDA ASKERLİK ERTELEME

1. Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi

2. Pasaportun aslı ve işlem görmüş sayfalarının iki takım fotokopisi

3. Evlenme cüzdanı veya "Svidetelstvo o Brake" belgesinin(Rusya evlenme belgesi)iki adet noter onaylı sureti

4. "Razraşenie na Veremennoe Projivanie" (oturma izni) aslı ve iki suret fotokopisi

5. Eşi Rus vatandaşı olanlar için eşinin iç pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının iki takım fotokopisi.

6. Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

DOĞUMLA YA DA 18 YAŞINDAN ÖNCE ÜLKEYE GELEREK YABANCI DEVLET VATANDAŞLIĞI ALMIŞ OLANLARIN ERTELEME İŞLEMİ

1. Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi

2. Yabancı ülke nüfus cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi (Rusya için İç Pasaport)

3. Yabancı ülke vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını belirtir belgenin iki adet Türkçe ve onaylı tercümesi

4. Rusya için Doğum Belgesi, aslı ve iki adet noter tasdikli Türkçe tercümesi

5. Yabancı ülke vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızın ülkeye ne zaman geldiğini gösteren belgelerin aslı ve iki adet fotokopisi

6. 2 adet vesikalık fotoğraf

B. DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

İŞÇİ, İŞVEREN VE BİR MESLEK YA DA SANAT MENSUBU STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

1. Nüfus cüzdanının aslı ve üç adet fotokopisi

2. Umuma mahsus T.C. Pasaportu’nun aslı ve işlem görmüş sayfalarının 2 takım fotokopisi. (çift uyruklu olanlar için varsa sadece yabancı ülke pasaportu)

3. Oturma ve çalışma izinlerinin aslı ve ikişer adet fotokopileri

4. Çalışmakta olunan firmadan alınacak Çalışma Belgesi (Belgede çalışanın kimlik bilgileri ile maaş durumu belirtilmeli, belge firmanın antetli kağıdına yazılmış olmalı ve firma yetkilisince imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. İşverenler için işyeri çalışma belgesinin aslı ve iki adet Türkçe Tercümesi)

5. 2 adet son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf,

6. Dövizle Askerlik bedeli 2020 yılı için 6.233 ABD Dolarıdır. Nakit olarak Konsolosluğumuza ödenmesi gerekmektedir

GEMİ ADAMI STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

1. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalıştığını gösteren, işverenin yetkilendirdiği makam veya kişilerce onaylanmış iş sözleşmeleri

2. Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgeleri

3. Nüfus cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi

4. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının iki takım fotokopisi

5. Varsa yabancı ülke pasaportlarının aslı ve işlem görmüş sayfalarının ikişer takım fotokopisi

Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, başvuruya ilişkin belgeler ile müracaat edecekleri Temsilciliklerimize havayolu veya karayolu ile seyahat ederek gelmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Turistik gemilerde çalışan ancak gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmadıklarından gemi adamı statüsünü kazanamayan vatandaşlarımızın müracaat makamı ise, oturma veya çalışma izinlerinin bulunduğu ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerimizdir. Bu durumdaki vatandaşlarımız, oturma veya çalışma izinlerinin bulunduğu ülkelerdeki Başkonsolosluklara müracaat edeceklerdir.

C. DİĞER ASKERLİK İŞLEMLERİ

ASKERE KARAR ALDIRMA

(Üniversiteyi Türkiye’de bitirenler için)

1. 4 adet noter onaylı diploma sureti veya üniversite çıkış belgesi sureti (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslı ve 4 adet fotokopisi gerekmektedir)

2. 3 adet noter onaylı nüfus cüzdan sureti (onaylı örneği yoksa, nüfus cüzdanının aslı ve 3 adet fotokopisi gerekmektedir)

3. 8 adet renkli vesikalık fotoğraf (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir.)

4. 2 adet Son Yoklama Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktorun (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurup imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki "HEYET MUAYENESİ GEREKİR" ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına "İşbu formun ön yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur" cümlesini kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir. Son yoklama formuna "www.konsolosluk.gov.tr" adresinden ulaşmanız mümkündür.

5. 15 ABD Doları posta gideri

ASKERE KARAR ALDIRMA

(Üniversiteyi Yurtdışında Bitirenler için)

1. 4 adet noter onaylı diploma sureti veya üniversite çıkış belgesi sureti (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslı ve 4 adet fotokopisi gerekmektedir)

2. 4 adet noter onaylı YÖK Denklik Belgesi (onaylı örneği yoksa belgenin aslı ve dört adet fotokopisi gerekmektedir.)

3. 4 adet diploma tercümesi

4. 3 adet noter onaylı nüfus cüzdan sureti (onaylı örneği yoksa nüfus cüzdanınızın aslı ve 3 adet fotokopisi gerekmektedir)

5. 8 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir.)

6. 2 adet Son Yoklama Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktor (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurup imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki "HEYET MUAYENESİ GEREKİR" ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına "İşbu formun on yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur" cümlesini kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

7. 15 USD posta gideri.

ASKERE KARAR ALDIRMA (Er olarak)

1. 4 adet noter onaylı lise veya son mezun olunan okuldan alınan diploma sureti veya çıkış belgesi sureti (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslı ve 4 adet fotokopisi gerekmektedir),

2. 3 adet noter onaylı nüfus cüzdan sureti (onaylı örneği yoksa nüfus cüzdanının aslı ve 3 adet fotokopisi gerekmektedir),

3. 8 adet renkli vesikalık fotoğraf (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir.),

4. 2 adet Son Yoklama Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktor (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurup imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki "HEYET MUAYENESİ GEREKİR" ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına "İşbu formun on yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur" cümlesini kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

5. 15 ABD Doları post gideri.

BAKAYA İŞLEMLERİ

1. İfade Tutanağı: Öncelikle bakaya kaldığınız tarihi (celp dönem ve yılını) askerlik şubenizden öğrenerek bakaya kalma nedeninizi içeren savunmanızı yazdıktan sonra 3 adet baskı alıp "İFADEYİ VEREN" bölümlerini imzalayınız (İfadenin alındığı yer olarak bağlı bulunduğunuz T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu yazınız. İfadenin alındığı tarih olarak da savunmanızı hazırladığınız tarihi yazınız.)

2. Nüfus cüzdanınızın ve pasaportunuzun aslı ile 3'er adet fotokopisi pasaportunuzun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

3. Bakaya kalmanıza yol açan durumu belgeleyen evrakın (öğrenci belgesi, hastalık raporu gibi) aslı, 2 adet fotokopisi ve 3 adet Türkçe tercümesi

4. 15 ABD Doları posta gideri.

Atatürk

Mehmet Ferhan Yorulmaz Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Şahsen: 09.00-13.00 // Telefonla: 14.00-18.00 saatleri arası Başkonsolosluğumuzda randevu sistemi uygulanmaktadır. Konsolosluk işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleriyle ilgili 14:00-18:00 saatleri arasında telefonla bilgi alabilirsiniz. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca ABD Doları para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2021 10.1.2021 Yeni Yıl Tatili
22.2.2021 23.2.2021 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.3.2021 8.3.2021 Dünya Kadınlar Günü
3.5.2021 3.5.2021 İşçi Bayramı
10.5.2021 10.5.2021 Rusya'da Zafer Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1.gün
14.6.2021 14.6.2021 Rusya Günü
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1.gün
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2021 5.11.2021 Halkların Birliği Bayramı