Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ülkemizde Lisans Ve Ön Lisans Düzeyinde Öğrenim Görecek Rusya Federasyonu Vatandaşları Için Vize Duyurusu / Объявление О Визах Для Граждан Российской Федерации, Обучащихся В Турции По Программам Неполного Высшего Образования И Бакалавриата , 30.09.2011

 

Ülkemizde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenci olarak kabul edilen Rusya Federasyonu vatandaşlarına, geçerli pasaport hamili olmaları ve öğrenim görecekleri üniversitelerden aldıkları kabul belgelerini ibraz etmeleri halinde, Başkonsolosluğumuz tarafından re’sen öğrenim meşruhatlı vize verilecektir.

 

---

Гражданам Российской Федерации, которые получают образование в нашей стране по программе довузовской подготовки и бакалавриата, имеющих действующие паспорта и справку о зачислении из университетов, в которых они будут обучаться, нашим Генеральным  Консульством будет выдана индивидуальная учебная виза.