Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vize Hakkındaduyuru , 23.12.2016

Ülkemizde kısa süreli kalış amacıyla vize talep eden yabancıların, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 15. Maddesi uyarınca,  vize süresince geçerli sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur..

 

Sağlık sigortasının kapsaması gereken asgari koşullar aşağıda sunulmaktadır:

 

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının, tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının, taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

 

Vize başvurularında vize harcının  peşin olarak ödenmesi gereklidir. Vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde vize ücreti iade edilmeyecektir.