Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türkiye-Rusya Federasyonu Eğitim İlişkileri, 12.07.2017

Rusya Federasyonu Eğitim Politikaları ve İstatistikler

Rusya’da okur-yazar oranı % 99,7’dir. İlkokula başlama yaşı 6,5 yaştan 8 yaşa kadardır.  İlköğretimde 9 yılı tamamlayan öğrenciler temel genel eğitimi almış kabul edilmektedir.  1 Eylül 2007 tarihi itibariyle zorunlu eğitim süresi 9 yıldan 11 yıla çıkarılmıştır. Zorunlu eğitimi tamamlayan öğrencilerin önünde eğitim süresi 2 veya 3 yıl olan tamamlayıcı ortaokul (lise), temel mesleki eğitim kurumları ve orta mesleki-eğitim kurumları olmak üzere üç seçenek mevcuttur. 11 yılın sonunda öğrenciler genel eğitimi tamamlayarak üniversite veya mesleki öğretim kurumlarına devam edebilmektedirler.

Devlet ve özel üniversitelerde öğrenim başarılı öğrenciler için parasız, diğerleri için paralıdır.  Bölümüne göre farklılık göstermekle birlikte, en prestijli devlet üniversitelerinde yıllık ücretler 9 ila 10 bin dolar civarındadır.  Devletin Haziran 2010’da bankalarla işbirliğiyle başlattığı ve sübvanse ettiği öğrenim kredisi programının devletten 700 milyon ruble teşvik alması ve birkaç yıl boyunca bu programın devam etmesi öngörülmektedir.

Eğitim Alanında İşbirliği ve Rusya’da Yükseköğrenim Gören Öğrencilerimiz

-2017 yılı itibariyle 1000 civarında öğrencimiz Rusya’daki yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görmektedir. 

Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi çerçevesinde Moskova ve Obninsk'te nükleer mühendislik alanında eğitim gören öğrencilerimiz de mevcuttur.

Hükümet Bursları

Hükümetimiz ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında karşılıklı olarak yüksek öğrenim öğrencileri için burslar tahsis edilmektedir. 

Hükümetimizce, Rusya Federasyonu Hükümeti emrine tahsis edilen burs sayısında son yıllarda önemli artış olmuştur.  2009-2010 döneminde verdiğimiz burs sayısı toplam 67 iken, 2010-2011 döneminde 85, 2011-2012 döneminde 95, 2012-2013 döneminde 93 olmuştur. 2014-2015 döneminde toplam 66 RF vatandaşına burs tahsis edilirken bu sayı 2015-2016 eğitim döneminde 83'e yükselmiştir.

Rusya Federasyonu Hükümeti, 2009 yılında imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı” çerçevesinde Hükümetimiz emrine 40 burs tahsis etmektedir. 2013-2014 öğrenim yılında 21 öğrenci RF Hükümet Bursunu kazanmıştır (11 yüksek lisans, 5 doktora, 5 dil kursu). 2015-2016 eğitim yılında ise 38 öğrencimiz RF Hükümet Bursunu kazanmıştır.

Türkoloji Bölümleri ve Türk Dil ve Kültür Merkezleri

RF’nin farklı bölgelerinde Türkoloji Bölümü olan veya Türk Dil ve Kültür Merkezi bulunan 26 üniversite bulunmaktadır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla Büyükelçiliğimiz nezdinde görevlendirilen okutmanımız da bulunmaktadır. 

Moskova'da bir Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.