Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Evlilik İşlemleri, 02.02.2016

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA EVLİLİK İŞLEMİ İÇİN GEREKENLER (Evlenecek kişilerin ikisi de T.C. vatandaşı ise)

Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir.)

Eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan alacakları evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu

İkametgâh belgeleri

Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri

Pasaportları

Üçer adet vesikalık fotoğrafları

Vukuatlı nüfus kayıt örnekleri

Aile Cüzdanı Bedeli: 28 ABD Doları

EVLİLİK TESCİLİ İÇİN GEREKENLER (Evlenenlerden biri T.C. vatandaşı, diğeri yabancı ise)

T.C. vatandaşının Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi

Yabancı eşin iç pasaportunun veya doğum belgesinin NOTER ONAYLI 2 adet Türkçe tercümesi

Evlilik Belgesini NOTER ONAYLI 2 adet Türkçe tercümesi

Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa, boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenmenin yapılmış olması halinde yetkili mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı. (2 ADET NOTER ONAYLI)

Evlilik tescil işleminin yurtdışında evlilik tarihini takip eden 30 gün içinde yapılması gerekmekte olup, tescil işlemi için başvurunun 30 günü aşması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.