Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Doğum İşlemleri, 02.02.2016

DOĞUM BİLDİRİMİ (Anne ve baba T.C. vatandaşı ise)

1. Anne ve babanın kimliklerinin asılları ve ikişer adet fotokopisi

2, Doğum Belgesinin 2 adet Türkçe tercümesi

3. Aile Cüzdanının iki adet fotokopisi

DOĞUM  TESCİLİ (Eşlerden biri yabancı ise)

1. T.C. vatandaşının kimliğinin aslı ve 2 adet fotokopisi

2. Yabancı eşin kimliğinin tercümesi (Rus vatandaşları için iç pasaportunun veya doğum belgesinin 2 adet Türkçe tercümesi)

3. Aile Cüzdanının iki adet fotokopisi

4. Doğum Belgesinin 2 adet fotokopisi

DOĞUM TESCİLİ (Evlilik dışı doğan çocuğun tescili)        

1. Annenin nüfus cüzdanının fotokopisi, eşlerinden biri yabancı ise Doğum Belgesinin 2 adet Türkçe tercümesi

2. Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış doğum belgesinin aslı

3. Çocuğun babası, yerel mevzuata uygun olarak yetkili yabancı yerel makam önünde Babalık Tanıma Senedi veya Babalık Tanıma Belgesi düzenletti ise, nüfus kütüğüne gerekli açıklamanın yazılması amacıyla, Babalık Tanıma Belgesi’nin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (Babalık Tanıma Belgesi 1 asıl, 4 onaylı kopya olmak üzere 5 nüsha ve belgenin çevirisi de 5 nüsha olmalıdır.) Babalık Tanıma Senedi şahsi başvuru yapılması halinde Başkonsolosluğumuzda da hazırlanabilmektedir.