Türkiye Cumhuriyeti

St. Petersburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Diğer Konsolosluk İşlemleri, 21.01.2016

VEKALETNAME

1) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

 2) Vekil edilecek kişinin Adı Soyadı ve   T.C. Kimlik Numarası

 3) 2 adet vesikalık fotoğraf

 4) Harç Bedeli:

Özel vekaletname 21 ABD Doları,

Genel Vekaletname ve Düzenleme Şeklinde Vekaletname 26 ABD Doları

(Not: Yukarıdaki miktarlara ilk  sayfadan sonraki her fazla sayfa için 12 ABD Doları noter kağıdı ücreti ilave edilir.)

BERHAYAT BELGESİ

1) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

2) Adresinizi kanıtlayan belge

3) Hayatta olduğunuzu kanıtlayan yerel noter onaylı belge

4) Harç bedeli: 17 ABD Doları

 

MUVAFAKATNAME

1) Nüfus Cüzdanının veya pasaportun aslı ve fotokopisi

2) 17 ABD Doları işlem harcı ve değerli kağıt ücreti.

 

FERAGATNAME

1) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

2) 17 ABD Doları işlem harcı ve değerli kağıt ücreti

 

FOTOKOPİ  ONAYI (Suret Onayı)  

1) Onaylanacak belgenin aslı ve iki adet fotokopisi

2) 8 ABD Doları onay ücreti

 

AZİLNAME     

1) Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi

2) Azledeceğinizin kişini adresini belirten belge

3) Verilen vekaletnamenin örneği veya bilgileri

3) 35 ABD Doları işlem harcı ve değerli kağıt ücreti 

 

ÇALIŞMA BELGESİ

1) Pasaportun aslı ve işlem görmüş sayfalarının fotokopileri

2) Oturma izinlerinin asılları ve birer adet fotokopileri

3) Çalışma izinlerinin aslı ve birer adet fotokopileri

4) Çalışılan firma tarafından düzenlenen ve çalıştığı süreleri gösterir çalışma belgesi

5) 20 ABD Doları işlem harcı.